transparent
Custom color #:
close
Move up Move right Move down Move left
Set Show more as default view Set Show less as default view
Tutmanik

New? Join now!

европейски валутен фонд

Европейският валутен фонд: and justice for all

Има ли справедливост в солидарността: този, на пръв поглед философски въпрос, беше болезнено остро поставен от финансовата криза. Както показаха протестите в Гърция и референдумът в Исландия, две от държавите, които най-тежко постраха от кризата, хората никак не са склонни да плащат частни дългове с обществени средства. От друга страна, по-силните държави не са особено петимни да помогнат на по-слабите, въпреки че осъзнават възможността провалът им да ги засегне пряко. Типичен пример за това е Гърция, чийто фалит би застрашил директно съществуването на еврозоната.

 Има ли начин солидарността в тези й два аспекта да бъде отново легитимирана? Според икономистите Даниел Грос и Томас Майер от Центъра за изследване на европейските политики, начинът е да се създаде Европейски валутен фондповече на euinside.eu

ECOFIN: Гърция се справя добре

Европейският съюз е доволен от мерките, предприети от Гърция за овладяване на огромния й дълг и растящия дефицит. Министрите на финансите от 27-те страни членки обявиха, че са удовлетворени от първия доклад на гръцкото правителство. Мнистрите подкрепят оценката на Европейската комисия, че допълнителните мерки, предложени от гръцкото правителство в началото на март, са „достатъчни за изпълнението на бюджетните цели за 2010 година и се оценяват като ефективни, достатъчни и своевременни.”

В официалното събощение след заседанието на министрите във вторник не се коментира обсъденото на срещата на Еврогрупата в понеделник вечерта споразумение за евентуалното оказване на спешна помощ на Гърция от страните от еврозоната. повече на euinside.eu

Гърция - горда, но благодарна
Приветстваме решението на Еврогрупата (неформалният съвет на финансовите министри на страните-членки на Еврозоната), но Гърция не е искала финансова помощ от своите партньори в Еврозоната”, така гръцкият финансов министър Георгиус Папконстантину обобщи ситуацията около проблемите на страната му в последните дни и седмици. Папаконстантину избра момента, в който Съвета на финансовите министри обявяваше резултатите от заседанието си, за да свика журналистите на отделен брифинг на английски, а след това отделно и на гръцки език. повече на euinside.eu
Ще стане ли МВФ врагът в европейското легло?

Ден преди пролетния Европейски съвет, тътенът е все още глух, а от кратера излиза тънка струйка дим. Макар че окончателните решения ще бъдат взети на Съвета през юни, в следващите два дни ще се очертаят ясно „фронтовите линии” по съдбоносния въпрос: как да се постигне координация и контрол на икономическите политики на страните от Европейския съюз.

Засега е ясно едно: разминаване има както в позициите на някои от страните - членки и Комисията, така и между самите държави. Европейската комисия бърза да наложи своите планове за по-тясна координация и контрол и ще предложи на европейските лидери да одобрят подобна мярка в рамките на стратегията „Европа 2020” за устойчив растеж и заетост. Според предварителен вариант на документа, цитиран от EurActiv, „координацията на ниво еврозона ще бъде засилена за да се посрещнат предизвикателствата пред които е изправена”. повече на euinside.eu