transparent
Custom color #:
close
Move up Move right Move down Move left
Set Show more as default view Set Show less as default view
Tutmanik

New? Join now!

икономическа стратегия

Резервирана подкрепа за "Европа 2020"

Лидерите на ЕС подкрепиха предложената от Европейската комисия стратегия „Европа 2020” за икономическото възстановяване на съюза през следващите 10 години, но не съвсем. Като цяло и 5-те основни цели на стратегията (по отношение на заетостта, научно изследователската и развойна дейност, зелената енергия, образованието и борбата с бедността) получиха одобрението на 27-те страни членки. В записаните в заключенията на Европейския съвет конкретни параметри и формулировки, обаче, има промени, в сравнение с предложението на Комисията.

Непроменена е останала целта за 75 % заетост на мъжете и жените между 20 и 64 години. Амбицията е да се насърчи заетостта на най-младите и най-възрастните работници, както и на по-ниско образованите, а така също и да се постигне по-добра интеграция на легалните имигранти. повече на euinside.eu

Президентът на подмяната

Въпреки че наскоро направи първата си визита в Брюксел (след 3 години членство на България в ЕС), президентът Георги Първанов реши да се обяви за „патрон” на дискусията по стратегията "Европа 2020". На 12 март Първанов свика пресконференция с претенцията да фокусира общественото внимание върху документа. Изборът на датата е странен, с оглед на това, че стратегията беше представена преди цели 9 дни (на 3-ти март). И обясним, с вихрещия се скандал между Първанов и вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков.

Истинската цел на медийната изява на президента лъсва още в третото изречение на встъпителното му слово - да порицае публично финансовия министър: "Да припомня, че тогава инициирахме дебат по необходимите антикризистни мерки с доклад на експерти, характеризиран, впрочем, доста цветисто тогава от финансовия министър, който дори не го беше чел". повече на euinside.eu

Икономическото възраждане на Европа. Втори дубъл

Докато тук уж върви битка с нео-феодализма в БАН и точно разграфяване на присъствието на ДС в нея, ЕС е на път да спусне нова неизпълнима задача. Вярно е, че 52-ят български университет в град Перник може да даде някакъв принос, но представената от Европейската комисия нова стратегия за икономическо развитие „ЕС 2020” се очертава като поредният повод, по който страната ни основно ще „маркира” (по езика на президента Първанов) присъствие.

Сегашната е наследник на друга, неуспешна евростратегия, която беше приета през вече далечната 2000 година и трябваше да направи Европа „най-конкурентната икономика” в света. Новият документ е пълен с изисквания и индикатори, които са трудно изпълними и имат смисъл само, ако зад цифрите има реална промяна. Например, от всяка страна се изисква да инвестира 3% от своя БВП в изследвания и иновации, да намали с 20% вредните емисии, да не отпадат от училищата повече от 10% от децата, 40% от младите да завършват университет и т.н. повече на euinside.eu

Принципна подкрепа и много забележки към Европа 2020

Дискусията около новата икономическа стратегия на ЕС за следващите 10 години, наричана работно "Европа 2020", бавно набира скорост. Основна причина за това, обаче, не е тоталната липса на заинтересуваност на страните-членки към нея, а по-скоро многото по-непосредствени проблеми като кризата в Гърция. Впрочем, именно случаят с Гърция, а също и проблемите на други страни-членки като Португалия, Италия, Испания и Ирландия се дължи до голяма степен на неизпълнението на предишните икономически стратегии, а също и на сравнително хлабавия европейски институционален контрол.

По всичко личи, че тези проблеми ще се запазят, въпреки че има ясни сигнали за промяна. От къде съдим за това, че страните-членки не се отнасят формално към новата икономическа стратегия? От техните собствени позиции, които е трябвало да предоставят до 15 януари на Европейската комисия. Между другото, начинът, по който тези становища са написани, представени и подписани, говори много за отношението, което имат страните към стратегията. повече на euinside.eu

Европа 2020 или втори опит ЕС да стане най-конкурентоспособната икономика в света
Лидерите на Европейския съюз трябваше вчера да концентрират всичките си усилия и време в обсъждането на новата стратегия Европа 2020, която трябва да замени Лисабонската стратегия за растеж и заетост. Това, на практика, са икономическите планове на съюза за следващите 10 години от неговото развитие и показват акцентите, върху които страните-членки ще съсредоточат усилията си на общностно ниво, за да направят Съюза по-конкурентен на глобалния пазар. Впрочем, една от целите на Лисабонската стратегия беше именно тази - да направи европейската икономика най-конкурентоспособната в света до 2010 г. Както вероятно става ясно от само себе си, това не се осъществи. Заради кризата в Еврозоната, причинена от Гърция обаче, лидерите на съюза успяха само да се запознаят с основните моменти в новата стратегия. повече на euinside.eu