transparent
Custom color #:
close
Move up Move right Move down Move left
Set Show more as default view Set Show less as default view
Tutmanik

New? Join now!

промени

Късно ли е за правилния избор?

Събитията в Близкия Изток и Северна Африка често са сравнявани с падането на комунизма в Централна и Източна Европа през 1989-1991-а година. Мнозина анализатори и политици смятат, че страни като Тунис и Египет, както и всички останали в района, които се стремят към демократични промени, има какво да научат от опита на бившите социалистически държави. Безспорно. Със същата сила, обаче, важи и обратното - гледайки на югоизток, ние можем да разберем по-ясно грешките, допуснати в „прехода”. И дори да се опитаме да ги поправим, защото никога не е късно да направиш правилния избор.

На тези мисли ме наведе един анализ на Центъра за европейски политически изследвания, озаглавен „Достойнство, демокрации и династии - в началото на бунта на арабската улица”. Авторът Майкъл Емерсън се спира основно на политическите сценарии за бъдещето на Египет, но прави любопитни сравнения с подобни събития в други части на света и по друго време, за да опише рисковете пред страната. повече на euinside.eu

Стига експерименти!

Рядко новините, свързани с образованието влизат в основните емисии, просто защото образованието, независимо, че фигурира във всички предизборни програми като приоритет, всъщност не е. Винаги нещо друго е много по-важно, защото образованието само смуче разходи, а дава резултати (при това спорни) след десетилетия.

Независимо от тази особеност, определяща образованието като консервативна система, обаче, често политическите фактори взимат бързи решения, без да ги подложат на качествено обсъждане, изследване и проучване. Така стоят нещата с изпитите, матурите, учебниците, кога и с колко да се удължи или съкрати времето за изпитите след 7-ми клас и още и още. повече на euinside.eu

Не дали, а как - това е въпросът

След Европейския съвет миналата седмица въпросът не е дали ще има промени в Договорите за ЕС, а как ще бъдат направени те. Ако до скоро идеята за изменения (след мъчителното приемане на Лисабонския договор) изглеждаше немислима, френско-германската декларация от Довил й придаде реални измерения. А Съветът даде зелена светлина намеренията да се материализират в конкретни предложения.

Както неведнъж вече обяснихме, за промяна в договорите настоява Германия, по две причини. Едната е, за да има правно основание за създаването на постоянен спасителен фонд за еврозоната, което при сегашните обстоятелства няма как да стане, защото може да бъде оспорено от германския конституционен съд. Другата причина е възможността страни от еврозоната, които системно нарушават Пакта за стабилност, да бъдат санкционирани чрез лишаване от право на глас. повече на euinside.eu