transparent
Custom color #:
close
Move up Move right Move down Move left
Set Show more as default view Set Show less as default view
Tutmanik

New? Join now!

църковни празници

Защо се разминават някои празници на католици и православни?

Обикновено католическият Великден се празнува по-рано от православния. Основната причина за това е, че православната църква определя датата за празнуване на Великден според Юлианския календар, а католическата църква - според Григорианския. И при двете църкви периодът, в който може да се чества Великден, е петседмичен, но за католическата църква този период започва по-рано.

Юлианският календар е по-неточен и изостава с тринадесет дни спрямо астрономическото време. На Запад започват изчисленията за празника от 21 март - деня на действителното пролетно равноденствие (според Григоринския календар), докато за Юлианския календар този ден е тринадесет дни по-късно. Когато пълнолунието след астрономическия ден на пролетното равноденствие се падне след 4 април, католическият и православният Великден може да съвпаднат, но ако пълнолунието се случи между 21 март и 4 април, на Запад празнуват Великден по-рано от православната църква. Понякога тази разлика достига цял месец.

Има и още една причина за различните дати на Великден. Това е обстоятелството, че на Запад празнуват Великден дори ако неделята след пълнолунието на пролетното равноденствие съвпадне с еврейската Пасха, докато в този случай на Изток определят за дата на празника следващия неделен ден. (Еврейска Пасха или Песах - еврейски пролетен фестивал, провеждан между 14-я и 21-я ден на седмия месец на еврейската година, в памет на освобождението на евреите от египтяните).


История

До 325 година от Новата ера Великден се празнува от отделните църкви в различни дни и при това не винаги в неделя.

През 325 г. се провежда Първият вселенски църковен събор, който решава, че Великден се празнува в първата неделя след първото пълнолуние след пролетното равноденствие. Това правило се прилага масово между 326 и 1582 г.

През 1054 г. Църквата се разделя на католическа и православна. До 1582 г. се използва Юлианският календар и затова католиците и православните християни празнуват Великден на един и същи ден, използвайки приетото правило от вселенския събор през 325 г.

През 1582 г. се извършва реформа на календара – папа Григорий ХIII заменя стария Юлиански календар с нов, който по-късно става известен като Григориански календар или нов стил. Православният свят не приема тази календарна новост, защото с новия календар има опасност Великден (християнската Пасха) да изпревари юдейската Пасха или да съвпадне с нея.

Дори и след въвеждането на новия стил през 1916 г.в България, когато след 31 март следва 14 април, православната ни църква изчислява настъпването на Великден по древния Юлиански календар.

През 1997 г. Световният съвет на църквите предложи от 2002 г. настъпването на Великден да бъде изчислявано по астрономически начин. Но православните църкви отхвърлиха идеята, защото „астрономическата Пасха" създава предпоставка Великден да бъде фиксиран в точно определена неделя от март или април. Това противоречи на цикличния характер на празника, който определя целия богослужебен кръг през годината. И има опасност да изпревари или съвпадне с юдейската Пасха, което според православните църкви противоречи на историческата истина, че Иисус е възкръснал след еврейската Пасха.

Поради това католическият Великден може да бъде между 22 март и 25 април, докато православният Великден е между 4 април и 8 май.


Как "Старостилците" и "Новостилците" определят църковните празници

Православната църква има две течения относно начина на определяне на църковните празници – старостилно и новостилно.

Ог 1968 г. Българската православна църква започва да използва Григорианския календар (новия стил). През 1990 г. от нея се отделя Българската старостилна православна църква поради несъгласие с използването на Григорианския календар в църковното богослужение.

Старостилците използват Юлианския календар за определяне на всички църковни празници, например Коледа е на 7 януари.

Новостилците използват Юлианския календар за определяне на датата на Великден и всички празници свързани с Великден (подвижните празници) и Григорианския календар за определяне на всички фиксирани празници. Така Коледа е на 25 декември и съвпада с католическата Коледа, докато Великденските дати обикновено не съвпадат.