transparent
Custom color #:
close
Move up Move right Move down Move left
Set Show more as default view Set Show less as default view
Tutmanik

New? Join now!

v;;blnmjlmlu,kli`êrgfrhgyjokiokiop!rhf

Подвеждащо звучене

В българския език има много думи с променено звучене на отделни букви, особено когато след звучна съгласна следва беззвучна – безпътица, изтривам, ножче. При изговаряне някои звуци се променят в сравнение с характерното звучене на съответната буква. Потъмняването на неудареното А и замяната с Ъ, а също и объркването на О и У вече бяха разгледани, затова тук ги пропускаме и отделяме внимание на други случаи с подобни “подводни камъни”.

Понякога “З” се чува като “С” (източник), понякога “Д” се произнася като “Т” (загадка), в някои думи “Т” въобще не се чува (заместник). Тази промяна в звученето предразполага при писане на думата една буква да бъде заменена с друга – така, както звучи при говор, а даже и да бъде изпусната. В други случаи пък привидна аналогия с друга дума също може да доведе до подвеждане как се изписва правилно тази дума (въстание/възтание/възстание? => привидна аналогия възседнал => заключение, че правилното е възстанал => решение: възстание; само че заключението е погрешно, правилното е въстание).

Думите, в които отделни букви се произнасят различно в сравнение с написаните или пък при изговор съответният звук въобще липсва, са много, но повечето от тях не създават проблеми за правилното им изписване. Затова тук отделяме внимание само на тези, които по-често “се радват на успех” в подвеждането как трябва да бъдат написани правилно.

Ето как се пишат тези думи, а в скоби след реда с правилно написаната дума са посочени пояснения за грешките, които обикновено се допускат:

 • безсмислено
  (от “без смисъл”; безмислено е неправилно, аналогията с “без мисъл” е неуместна)
 • безспорно
  (неоспоримо, без да се оспорва; безпорно е неправилно)
 • висшист
  (човек с висше образование; вишист е неправилно)
 • възстановявам
  (представка въз-; възтановявам е неправилно; с други представки се образуват други думи със същия корен – установявам, постановявам)
 • въстание
  (възстание е неправилно)
 • загадка
  (нещо, което е загадъчно; загатка е неправилно)
 • заместник
  (заместникът е заместител; замесник е неправилно)
 • здание
  (сдание е неправилно)
 • идея
  (идеален, но идея; идеа е неправилно)
 • известно
  (нещо ни е известно, ако сме известени за него; извесно е неправилно)
 • изконно
  (представка из-; исконно е неправилно)
 • изпит
  (представка из-; испит е неправилно)
 • изпускам
  (представка из-; испускам е неправилно)
 • израствам
  (от раста; израсвам е неправилно)
 • изстинал
  (представка из-; истинал е неправилно)
 • изстрел
  (представка из-; истрел е неправилно)
 • източник
  (источник е неправилно)
 • инженер
  (инжинер е неправилно)
 • интелигентен
  (интелект, но интелигентен; интелегентен е неправилно)
 • коригирам
  (корекция, но коригирам; корегирам е неправилно)
 • ниско
  (от нисък, но в среден род; низко е  неправилно, ако става въпрос за височина или ръст; низък е морална характеристика - синоним на непочтен)
 • нисш
  (низш е неправилно)
 • одеяло
  (одеало е неправилно)
 • олимпиада
  (олимпияда е неправилно
 • отвертка
  (отверка е неправилно)
 • пиано
  (пияно за музикалния инструмент е неправилно; пияно означава, че нещото е опиянено)
 • полилей
  (полюлей е неправилно; подвежда аналогията с люлея)
 • портфейл
  (портофел е неправилно)
 • посрещна
  (посрещач, среща; посрешна е неправилно)
 • превеждам-привеждам
  (превеждам = правя превод от един език на друг или изпращам пари;
  привеждам аргументи, приведен = леко наведен)
 • расне
  (расте, но расне; растне е неправилно)
 • сбор
  (сборът е резултат от събиране; збор е неправилно)
 • сборник
  (както сбор, зборник е неправилно)
 • сватба
  (сват, сватосване; свадьба е на руски)
 • сграда
  (сградата е съградена; зграда е неправилно)
 • сешоар
  (сушоар е неправилно; думата идва от френски, аналогията със суша, изсушавам е неуместна)
 • съжалявам
  (жално ми е; съжелявам е неправилно)
 • същност
  (същина; съшност е неправилно)
 • фотьойл
  (фотьол е неправилно)
 • християнство
  (христианство е неправилно)
 • четох
  (четах е неправилно)
 • шестстотин
  (шестотин е неправилно; няма основание “ст” от шест да се изпуска)